Քաղաքացիական հասարակություն

ՋՀՀ-ն 2004 թվականին բացեց իր Քաղաքացիական հասարակության բաժինը, որտեղ առաջնահերթությունը տրվում է այն ծրագրերին և գործունեություններին, որոնք խթանում և հեշտացնում են երիտասարդության մասնակցությունը ուժեղ և առողջ քաղաքացիական հասարակության զարգացման գործընթացի մեջ և ընդյանում նրանց մտահորիզոնը և հասկացությունը քաղաքացիական հասարակության դերի վերաբերյալ` որպես Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական պայմանների բարելավման կարևոր գործոն:

Իր ռազմավարական նպատակներին հասնելու համար ՋՀՀ-ն պետք է լուծի հետևյալ հիմնախնդիրները.

  • Բարձրացնել երիտասարդության գիտելիքները մարդու իրավունքների, գենդերային, իրավական և կառավարական հիմնախնդիրների վերաբերյալ:
  • Զարգացնել երիտասարդության գործնական հմտությունները` տվյալ գիտելիքի և հմտությունների կիրառման համար:
  • Երիտասարդության մոտ բարձրացնել քաղաքացիության և կամավորականության զգացումը:

ՋՀՀ-ն նաև իր առաջնահերթությունների շարքին է դասում այն գործունեությունները, որոնք տարբեր մակարդակներում օժանդակում են քաղաքացիական հասարակությամբ զբաղվող կազմակերպություններին` նպատակ ունենալով ուժեղացնել և խթանել քաղաքացիների ավելի մեծ զանգվածի ներգրավվածությունը:

  • Համայնքային մակարդակով ՋՀՀ-ն օգնում է հիմնել և աշխատում է ուղղակիորեն Համայնքահեն կազմակերպությունների հետ, որոնք կոչված են հայտնաբերելու և լուծելու բնակչության բոլոր շերտերի խնդիրները և ներկայացնելու համայնքների կարիքներն ու իրավունքները համայնքային և ազգային մակարդակով:
  • Ազգային մակարդակով ՋՀՀ-ն օժանդակում է ամենաարդյունավետ հասարակական կազմակերպությունների գործունեություններին, որոնք գործում են տարբեր ոլորտներում (առողջապահություն, կրթություն, մարդու իրավունքներ և այլն) և օժանդակում քաղաքացիների այնպիսի խմբի ձևավորմանը, որոնք ունեն ընտրողների մեծ զանգված և մեխանիզմներ քաղաքացիական մասնակցության համար:
  • Ինստիտուցիոնալ մակարդակով ՋՀՀ-ն համագործակցում և օժանդակում է այն հաստատություններին, որոնք վերապատրաստման դասընթացների և տեխնիկական օժանդակության միջոցով աջակցում են ՀԿ-ներին և համայնքահեն կազմակերպություններին:

Շահառուների նկարագրությունըԱնմիջական շահառուները 2,000 բարձր դասարանցիներ են շուրջ 108 դպրոցից

Շահառուների նկարագրությունը. Ծրագրի ուղղակի շահառուներն են ծրագրում ներգրավված 240 ուսանող Գյումրու, Գավառի և Վանաձորի 3 համալսարանից, առնվազն 180 ակտիվ շրջանավարտ, ընդամենը` 420 շահառու:

Շահառուների նկարագրությունը. Ծրագրի ուղղակի շահառուներն են 7 համալսարանի 2,500 ուսանող և հարակից համայնքների 1,000 երիտասարդ` պահպանելով գենդերային հավասարակշռությունը: Ծրագրի անուղղակի շահառուներն են 7 համալսարանի ուսանողները, ուսխորհրդի անդամները, համալսարանի ադմինիստրացիան և ընդհանրապես Հայաստանի հասարակությունը

Շահառուների նկարագրությունըԱնմիջական շահառուները 2,000 բարձր դասարանցիներ են շուրջ 108 դպրոցից

Շահառուների նկարագրությունըԱնմիջական շահառուները 2,000 բարձր դասարանցիներ են շուրջ 110 դպրոցից

Շահառուների նկարագրությունը. Ծրագրի ուղղակի շահառուներն են 7 համալսարանի 1,500 ուսանող և հարակից համայնքների 700 երիտասարդ` պահպանելով գենդերային հավասարակշռությունը: Ծրագրի անուղղակի շահառուներն են 7 համալսարանի ուսանողները, ուսխորհրդի անդամները, համալսարանի ադմինիստրացիան և ընդհանրապես Հայաստանի հասարակությունը

Շահառուների նկարագրությունը. Ծրագրի ուղղակի շահառուներն են ծրագրում ներգրավված 120 ուսանող Գյումրու, Գավառի և Վանաձորի 3 համալսարանից, առնվազն 90 ակտիվ շրջանավարտ, ովքեր հանդիսացել են Քաղաքացիական երկխոսություն և գործնական քայլեր 2005-2015 ծրագրին, ընդամենը` 210 շահառու:

Շահառուների նկարագրությունը. Անմիջական շահառուները թվով 1,700 բարձր դասարանցի /14-17 տարեկան/ շուրջ 102 դպրոցից

Շահառուների նկարագրությունը. Ծրագրի ուղղակի շահառուներն են ծրագրում ներգրավված 120 ուսանող Գյումրու, Գավառի և Վանաձորի 3 համալսարանից, առնվազն 60 ակտիվ շրջանավարտ, ովքեր հանդիսացել են Քաղաքացիական երկխոսություն և գործնական քայլեր 2005-2014 ծրագրին և 100 երիտասարդ վերոնշյալ համալսարանների հարակից համայնքներից, ընդամենը` 280 շահառու

 

 

Շահառուների նկարագրությունը. Ծրագրի ուղղակի շահառուներն են ԵՆՀ ծրագրի Երևանի դպրոցներից 4 աշակերտ: Անուղղակի շահառուներն են բանավեճի ակումբները, դպրոցների աշակերտները, ադմինիստրացիան և աշակերտների ծնողները:

Շահառուների նկարագրությունը. Անմիջական շահառուները 1,950-2,600 բարձր դասարանցիներ են շուրջ 130 դպրոցից

Շահառուների նկարագրությունը. Ծրագրի ուղղակի շահառուներն են ԵՆՀ ծրագրում ներգրավված 50 աշակերտ, որոնք ուղղակիորեն կմասնակցեն 5 հեռուստաբանավեճի: 50 աշակերտ և 10 ուսուցիչ կմասնակցեն բանավեճին որպես հանդիսատես: Ծրագրի անուղղակի շահառուներն են դպրոցների ադմինիստրացիաները, այլ աշակերտներ, ծնողներ և հասարակության այլ անդամներ

Ծրագրի իրականացման վայրը. ք. Երևան

Շահառուների նկարագրությունը. Ծրագրի ուղղակի շահառուներն են 7 համալսարանի ուսանողներ Երևանից, Գյումրից, Կապանից, Գորիսից, Իջևանից, Վանաձորից և Գավառից, ինչպես նաև մարզերում ծրագրային գործողություններին ուղղակիորեն մասնակցող ՓՄՁ ներկայացուցիչներ

Շահառուների նկարագրությունը. Ծրագրի ուղղակի շահառուներն են ծրագրում ներգրավված 750 ուսանող Գյումրու, Գավառի և Վանաձորի 3 համալսարանից, 250 ակտիվ շրջանավարտ և 500 երիտասարդ վերոնշյալ համալսարանների հարակից համայնքներից, ընդամենը` 1,500 շահառու

Շահառուների նկարագրությունը. 50 աշակերտ կմասնակցի թվով 5 հեռուստաբանավեճի

Շահառուների նկարագրությունը. Անմիջական շահառուները 1,605-2,140 բարձր դասարանցիներ են շուրջ 108 միջնակարգ դպրոցից

Շահառուների նկարագրությունը. Անմիջական շահառուները 1,700-2,250 բարձր դասարանցիներ են շուրջ 113 միջնակարգ դպրոցից

Շահառուների նկարագրությունը. Ծրագրի ուղղակի շահառուները` 7 համալսարան: Յուրաքանչյուր համալսարանից առնվազն 280 ուսանող ուղղակիորեն կներգրավվի ծրագրային գլխավոր գործողությունների մեջ: Ծրագրի անուղղակի շահառուներն են համալսարանների ադմինիստրացիաները, ուսանողների ընտանիքները, ընկերները և նրանց համայքների բնակիչները

Շահառուների նկարագրությունը. 20 ուսանող Գորիսի և Կապանի համալսարաններից և 2 ծրագրային համակարգող

Շահառուների նկարագրությունը. Ծրագրի ուղղակի շահառուներն են 7 համալսարանի 4,500 ուսանող և հարակից համայնքների 2,000 երիտասարդ` պահպանելով գենդերային հավասարակշռությունը: Ծրագրի անուղղակի շահառուներն են 7 համալսարանի ուսանողները, ուսխորհրդի անդամները, համալսարանի ադմինիստրացիան և ընդհանրապես Հայաստանի հասարակությունը

Շահառուների նկարագրությունը. Ծրագրի ուղղակի շահառուներն են 7 համալսարանի 2000 ուսանող և հարակից համայնքների 1,000 երիտասարդ` պահպանելով գենդերային հավասարակշռությունը: Ծրագրի անուղղակի շահառուներն են 7 համալսարանի ուսանողները, ուսխորհրդի անդամները, համալսարանի ադմինիստրացիան և ընդհանրապես Հայաստանի հասարակությունը

Շահառուների նկարագրությունը. Անմիջական շահառուները 100 միջն. դպրոցների մոտ 2000 բարձր դասարանցիներն են: Ծրագրի շահառու են նաև այդ դպրոցների աշակերտությունը, ուսուցիչները և ադմինիստրացիաները:

Շահառուների նկարագրությունը. Ծրագրի ուղղակի շահառուները 4 հոգի են` Մարդու իրավունքների գրասենյակից, համայքահեն կազմակերպություններից/ՀԿ-ներից: Անուղղակի շահառուներն են համայնքի անդամները, երիտասարդությունը և տեղական կառավարման մարմինները

Շահառուների նկարագրությունը. Ուղղակի շահառուները` 220 աշակերտ /120-ը որպես բանավիճող և 100-ը որպես դիտորդ դահլիճում/ Երևանի և Հայաստանի 11 այլ քաղաքի դպրոցներից: Անուղղակի շահառուները` Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերության հանդիսատեսը, դպրոցների ադմինիստրացիաները, աշակերտները և նրանց ծնողները

Շահառուների նկարագրությունը. 28 ուսանող մարզերի 7 համալսարանից և 7 ծրագրային համակարգող

Շահառուների նկարագրությունը. 20 դպրոցի 100 աշակերտ կմասնակցի հեռուստաբանավեճերին

Շահառուների նկարագրությունը. Ուղղակի շահառուներ` 600 ուսանող, անուղղակի շահառուներ` երեք համալսարանի ուսանողներ, ուսանողական խորհրդի անդամներ և ադմինիստրացիա

Շահառուների նկարագրությունը. «Երիտասարդությունը ներգրավված հասարակության մեջ» ծրագրի 50 աշակերտ և 10 ուսուցիչ

Շահառուների նկարագրությունը. Անմիջական շահառուները` 103 միջն. դպրոցների մոտ 120 աշակերտ և 20 ուսուցիչ: Ծրագրի շահառու են նաև այդ դպրոցների աշակերտությունը, ուսուցիչները և ադմինիստրացիաները:

Շահառուների նկարագրությունը. Ծրագրի ուղղակի շահառուներն են 7 համալսարանի 2,000 ուսանող և հարակից համայնքների 1,000 երիտասարդ` պահպանելով գենդերային հավասարակշռությունը: Ծրագրի անուղղակի շահառուներն են 7 համալսարանի ուսանողները, ուսխորհրդի անդամները, համալսարանի ադմինիստրացիան և ընդհանրապես Հայաստանի հասարակությունը

Շահառուների նկարագրությունը. Ծրագրի ուղղակի շահառուները թվով 35 աշակերտ են (20-ը ՋՀՀ «Քաղաքացիական երկխոսություն և գործնական քայլեր» (ՔԵԳՔ) ծրագրից և ևս 15 հոգի ԵՀՀ-ի «Երիտասարդության բանկ» (ԵԲ) ծրագրից), ՋՀՀ որոշ անդամներ, ԵՀՀ անձնակազմը և այլ հրավիված հյուրեր/խաղացողներ մայրաքաղաքից: Ծրագրի անուղղակի շահառուներ են հանդիսանում այլ երիտասարդներ ԵԲ և ՔԵԳՔ ծրագրերից և այն համայնքներից, որտեղ այս աշակերտները պատրաստվում են աշխատել:

Շահառուների նկարագրությունը. Ուսուցողական դասընթացների 2100 մասնակից` կանայք, երիտասարդներ, համայնքի ղեկավարներ, ոստիկանության ներկայացուցիչներ

Շահառուների նկարագրությունը. Ուղղակի շահառուներ` 600-800 ուսանող, անուղղակի շահառուներ` երկու համալսարանի ուսանողներ, ուսանողական խորհրդի անդամներ և ադմինիստրացիա

Շահառուների նկարագրությունը. Ուղղակի շահառուներ` 400 ուսանող, անուղղակի շահառուներ` երեք համալսարանի ուսանողներ, ուսանողական խորհրդի անդամներ և ադմինիստրացիա

Շահառուների նկարագրությունը. Ուղղակի շահառուներ` 400 - 600 ուսանող, անուղղակի շահառուներ` երկու համալսարանի ուսանողներ, ուսանողական խորհրդի անդամներ և ադմինիստրացիա

Շահառուների նկարագրությունը. Կոտայքի, Արագածոտնի և Գեղարքունիքի մարզերի բնակիչներ, որոնք հայտնվել են կասկածյալների և մեղադրյալների կարգավիճակում և զգում են հանրային պաշտպանների ծառայությունների կարիք