Անձնակազմ

 

(ձախից աջ)
Էմմա Ղազարյան (Ֆինանսական օգնական), Զարուհի Ջանիբեկյան (Առողջապահական ծրագրերի համակարգող), Հասմիկ Սևումյան (Թարգմանիչ), Աշոտ Ասլիկյան (Գրասենյակի ղեկավար), Լաուրա Ավանեսովա (Տնտեսվար),
Արմեն Հակոբյան (Գործադիր տնօրեն), Էլիզա Մինասյան (ՋՀՀ հոգաբարձուների խորհրդի ատենապետ), Ռուբեն Կրիկյան (Քաղաքացիական հասարակության և կրթական ծրագրերի համակարգող), Զարուհի Սահակյան (Ֆինանսական ղեկավար), Հարություն Ղարիբջանյան (Համակարգչային ցանցի պատասխանատու), Գևորգ Աբոյան (Համայնքահեն զարգացման ծրագրերի համակարգող), Անահիտ Գալիկյան (ԵՆՀ ծրագրի պատասխանատու)