Քաղաքացիական երկխոսություն և գործնական քայլեր 2008-2009, փուլ IV

Շահառուների նկարագրությունը. Ուղղակի շահառուներ` 400 ուսանող, անուղղակի շահառուներ` երեք համալսարանի ուսանողներ, ուսանողական խորհրդի անդամներ և ադմինիստրացիա

Իրականացման վայրը. Գավառ (Գեղարքունիք) , Գյումրի (Շիրակ), Վանաձոր (Լոռի)

Նպատակը. Շեշտադրել և զարգացնել քաղաքացիական մասնակցությունը ՀՀ մարզերում` բուհերի ուսանողներին աջակցելով և խրախուսելով երկրի արդի և երկարատև տնտեսական, սոցիալական և քաղաքացիական զարգացման մեջ ունենալ ավելի ակտիվ, կարողունակ և տեղեկացված դեր:

Խնդիրները.

  1. Խթանել Գյումրու, Գավառի և Վանաձորի համալսարանների ուսանողների քաղաքացիական գործունեությունները:
  2. Խրախուսել Գյումրու, Գավառի և Վանաձորի համալսարանների ուսանողներին ավելի ակտիվորեն և արդյունավետորեն մասնակցել իրենց համայնքի և երկրի հասարակական կյանքին:
  3. Աջակցել բուհերի ուսանողներին տեղական գյուղական համայնքներում քաղաքացիական հիմնախնդիրների ուսումնասիրման մեջ` ստեղծելով համապատասխան միջավայր` հետազոտման, համագործակցության և քաղաքացիական քայլերի համար:
  4. Ստեղծել հաղորդակցության և համագործակցության ցանց երեք համալսարանի ուսանողների միջև սոցիալական և քաղաքացիական հիմնախնդիրների վերաբերյալ:
Ծրագրի տեսակըՋՀՀ կողմից մշակված /Ուղղակի իրականացում
ՍկիզբըՀոկտեմբեր, 2008
ԱվարտըՄայիս, 2009
Համակարգող/պատասխանատուՌուբեն Կրրիկյան
Գործընկեր կազմակերպություն1. Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտ, Գյումրի, Շիրակի մարզ, 2. Գավառի պետական համալսարան, Գավառ, Գեղարքունիքի մարզ, 3. Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտ, Վանաձոր, Լոռվա մարզ
Ֆինանսավորում գործընկեր կազմակերպության կողմիցՀՀ դրամ - ԱՄՆ դոլար -
ԻրականացնողՋՀՀ
ՋՀՀ դրամաշնորհ իրականացնող կազմակերպությանըՀՀ դրամ - ԱՄՆ դոլար -
Ֆինանսավորում ՋՀՀ կողմիցՀՀ դրամ 4,964,790 ԱՄՆ դոլար 16,278
Շահառուների թիվը400