Կրթություն

ՋՀՀ Կրթական բաժինը իր համար առաջնահերթ է համարում այն գործունեությունների և ծրագրերի իրականացումը, որոնք Հայաստանում մարդկանց օգնում են զարգացնել իրենց կարողությունները` դրանք ուղղորդելով խոցելի ընտանիքներից դպրոցահասակ երեխաների, փողոցի երեխաների, որբերի, հաշմանդամ երեխաների և նրանց ուսուցիչների կարիքների բավարարմանը` իրականացնելով հետևյալ գործունեությունները.

  • Բարձրացնել կրթական ոլորտի մասնագետների մասնագիտական որակավորումը և ուժեղացնել կրթական հաստատությունների գործունակությունը և կատարողականությունը:
  • Աջակցել հատուկ կրթական կարիքներով երեխաների և մեծահասակների հետ աշխատող հասարակական կազմակերպություններին` օգնելով այս կազմակերպություններին հավասար կրթություն երաշխավորել այս մեկուսացված խմբերի համար:
  • Աջակցել հատուկ կրթական կարիքներով մեծահասակներին ձեռք բերել հմտություններ և գիտելիք` աշխատաշուկայում մրցունակ լինելու համար`  հմտությունների զարգացումը կապելով եկամտի առաջացման և աղքատության նվազեցման հետ:

Շահառուների նկարագրությունը․ 25 երիտասարդներ սփյուռքի հայկական համայնքներից և Սփյուռքի հայկական համայնքների 1750 անդամներ

Beneficiaries Description: Families (elderly, women, and children), migrants from Artsakh resided in Arshaluys village and other locations. In total 11 families: 60 migrants - among them 33 children (1-18 year-old) from Arshaluys. 

Շահառուների նկարագրությունը․ Թիրախավորված շահառուների միջին թվաքանակը կազմում է 16-17 տարեկան 40 ուսանողներ՝ Իրական դպրոցի Երևանի, Վանաձորի և Գյումրու մասնաճյուղերից

Շահառուների նկարագրությունը․  Առաջարկվող գործողության առաջին թիրախային խումբը 3760 երիտասարդ է (13-17 տարեկան) դպրոցներում. Գործողության երկրորդ թիրախային խումբը բաղկացած է 18-ից 29 տարեկան 160 երիտասարդներից:

Շահառուների նկարագրությունը․ 150 տնային տնտեսություններ, որոնք կներկայացնեն «բակի տնկարան» գաղափարը և կդառնան ծառերի մատակարարներ և 7000 դպրոցականներ, ովքեր կզբաղվեն էկո-ակումբների գործունեությամբ, կմասնակցեն ամառային ճամբարին և ամբողջ հանրապետության մաքրման արշավներին:

Շահառուների նկարագրությունը․ Արցախցի փախստական ընտանիքներ /երեխաներ, կանայք, ծերեր և այլն/, ովքեր ապաստան են գտել Երևանում, Գավառում և Գյումրիում 

Ծրագրի շահառուները. Արցախի հանրապետության բնակչությունը

Շահառուների նկարագրությունը. 10-15 տարեկան մոտ 60-80 երեխա Լոռու և Սյունիքի մարզերից: Անուղղակի շահառուներն են այդ երեխաների ընտանիքները:

Շահառուների նկարագրությունը. առնվազն 15 երեխաներ, որոնք երկարատև բուժում ստանալու պատճառով ստիպված են բացակայել դպրոցից

 

Շահառուների նկարագրությունը. 65 նախադպրոցական տարիքի երեխաներ (3-6 տարեկան) և անապահով ընտանիքների 350 դեռահասներ ու երիտասարդներ

 

Շահառուների նկարագրությունը. 1,595 երեխա, երիտասարդ և մեծահասակ կարիքավոր ընտանիքներից և 200 ջոկատավար և կամավոր

Շահառուների նկարագրությունը. 900 երեխա ՀՀ տարբեր մարզերի անապահով ընտանիքներից և մանկատներից

Շահառուների նկարագրությունը. սոցիալապես անապահով ընտանիքների և խոցելի խմբերի նախադպրոցական տարիքի (3-6 տարեկան) 84 երեխաներ և 316 պատանիներ ու երիտասարդներ

Շահառուների նկարագրությունը. թվով 150 երեխա (9-14 տարեկան) Ախալքալաքի և շրջակա հայկական գյուղերի խոցելի ընտանիքներից

Շահառուների նկարագրությունը. Էջմիածին քաղաքի Քրիստոնեական կրթության կենտրոն հաճախող 161 երեխա խոցելի ընտանիքներից 

Շահառուների նկարագրությունը. 900 երեխա ՀՀ տարբեր մարզերի անապահով ընտանիքներից և մանկատներից

Շահառուների նկարագրությունը. 1,595 երեխա, երիտասարդ և մեծահասակ կարիքավոր ընտանիքներից և 200 ջոկատավար և կամավոր 

Շահառուների նկարագրությունը. Բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են սովորել հայկական ազգային ռազմապարերը, հատկապես երիտասարդները և բանակում ծառայող զինվորները

Շահառուների նկարագրությունը. ծրագրի շահառուներն են այն մարդիկ, ովքեր արժևորում են արվեստն ու մշակույթը, դպրոցականները և ուսանողները

Շահառուների նկարագրությունը. 10-15 տարեկան մոտ 120 երեխա Լոռու և Սյունիքի մարզերից: Անուղղակի շահառուներն են այդ երեխաների ընտանիքները:

Շահառուների նկարագրությունը. ԲՔՓ ծրագրի ուղղակի շահառուներն են թվով 500 ուսանող և շրջանավարտ /18-30 տարեկան/ Երևանի՝ մոտավորապես 100 ուսանող, Գավառի՝ մոտավորապես 100 ուսանող /Գեղարքունիքի մարզ/, Գյումրու՝ մոտավորապես 150 ուսանող /Շիրակի մարզ/ և Վանաձորի՝ մոտավորապես 150 ուսանող /Լոռու մարզ/ 10 համալսարանից՝ պահպանելով և հաշվի առնելով գենդերային հավասարակշռությունը և բազմազանությունը: Ծրագրի անուղղակի կամ վերջնական շահառուներն են համայնքի երիտասարդության/ համալսարանների այլ ուսանողներ/շրջանավարտներ /ծրագրի ուղղակի շահառուների հասակակիցները/: Ընդամենը 4,000 շահառու՝ մոտ 1,500 հոգի Երևան քաղաքից և 2,500 Գավառ, Գյումրի և Վանաձոր քաղաքներից, որոնց վրա անուղղակի կերպով կադրադառնան ծրագրային գործողությունները: Բացի այդ, բուհերի կառավարման / ֆակուլտետի և կրթության ոլորտի այլ շահագրգիռ կողմեր անուղղակիորեն կօգտվեն այս ծրագրի իրականացումից:

Շահառուների նկարագրությունը. 10-17 տարեկան 156 երեխա Լոռու, Գեղարքունիքի, Արմավիրի, Շիրակի մարզերից, Երևանից և Ղարաբաղից  /78 հաշմանդամ երեխա և 78 սոցիալապես անապահով երեխա/ և 10 ջոկատավար

Շահառուների նկարագրությունը. 1,595 երեխա, երիտասարդ և մեծահասակ կարիքավոր ընտանիքներից և 200 ջոկատավար և կամավոր 

Շահառուների նկարագրությունը. 850 երեխա ՀՀ տարբեր մարզերի անապահով ընտանիքներից և մանկատներից

Շահառուների նկարագրությունը. Էջմիածին քաղաքի Քրիստոնեական կրթության կենտրոն հաճախող 120 երեխա խոցելի ընտանիքներից և 14 հոգևոր հայր/ուսուցիչ 

Շահառուների նկարագրությունը. 10-15 տարեկան մոտ 120 երեխա Լոռու և Սյունիքի մարզի 4 հեռավոր գյուղերից: Անուղղակի շահառուներն են այդ երեխաների ընտանիքները:

Շահառուների նկարագրությունը. Թիրախված շահառուների միջին քանակը կազմում է 6-12 տարեկան 1,300 երեխա Երևան քաղաքի 3 դպրոցից 

Շահառուների նկարագրությունը. 10-17 տարեկան 156 երեխա Լոռու և Գեղարքունիքի մարզերից, Երևանից և Ղարաբաղից  /81 հաշմանդամ երեխա և 75 երեխա Ստեփանավան, Տաշիր, Գավառ, Սևան քաղաքների և շրջակա գյուղերի սոցիալապես անապահով ընտանիքներից, ինչպես նաև Երևանից և Ղարաբաղից/

Շահառուների նկարագրությունը. Էջմիածին քաղաքի Քրիստոնեական կրթության կենտրոն հաճախող 120 երեխա խոցելի ընտանիքներից և 12 հոգևոր հայր/ուսուցիչ  

Շահառուների նկարագրությունը. 850 երեխա ՀՀ տարբեր մարզերի անապահով ընտանիքներից և մանկատներից

Շահառուների նկարագրությունը. 1,540 երեխա, երիտասարդ և մեծահասակ կարիքավոր ընտանիքներից և 200 ջոկատավար և կամավոր 

Շահառուների նկարագրությունը. Վրաստանի հայ մտավորականությունը, հայ երիտասարդությունը և քաղաք Թբիլիսիում ու նրա հարևանությամբ տեղակայված բնակչությունը   

Շահառուների նկարագրությունը. 10-15 տարեկան մոտ 120 երեխա Լոռու և Սյունիքի մարզի 4 հեռավոր գյուղերից: Անուղղակի շահառուներն են այդ երեխաների ընտանիքները:

Շահառուների նկարագրությունը. թվով 747երեխա /6-15 տարեկան/ անապահով ընտանիքներից

Շահառուների նկարագրությունը. նախադպրոցական տարիքի 30 երեխա

 

Շահառուների նկարագրությունը. 10-17 տարեկան 156 երեխա Լոռու և Գեղարքունիքի մարզերից, Երևանից և Ղարաբաղից  /81 հաշմանդամ երեխա և 75 երեխա Ստեփանավան, Տաշիր, Գավառ, Սևան քաղաքների և շրջակա գյուղերի սոցիալապես անապահով ընտանիքներից, ինչպես նաև Երևանից և Ղարաբաղից/

Շահառուների նկարագրությունը. 1,620 երեխա, երիտասարդ և մեծահասակ կարիքավոր ընտանիքներից և 160 ջոկատավար և կամավոր 

 

Շահառուների նկարագրությունը. 840 երեխա ՀՀ տարբեր մարզերի անապահով ընտանիքներից և մանկատներից
 

Շահառուների նկարագրությունը. Էջմիածին քաղաքի Քրիստոնեական կրթության կենտրոն հաճախող 112 երեխա խոցելի ընտանիքներից և 10 հոգևոր հայր/ուսուցիչ  

 

Շահառուների նկարագրությունը. թվով 521երեխա /1-11 տարեկան/ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիսի տարածաշրջանի 9 հեռավոր գյուղի անապահով ընտանիքներից, 40 երեխա Տիրամայր Հայաստանի Կուսատանից և 860 երեխա Երևանի, ՀՀ այլ մարզերի և Ախալքալաքի անապահով ընտանիքներից 

Շահառուների նկարագրությունը. Բաթումի քաղաքում և նրա շրջակայքում բնակվող ավելի քան 200 հայ երեխա և երիտասարդ 

Շահառուների նկարագրությունը. Ծրագրի ուղղակի շահառուներն են ԵՆՀ ծրագրում ներգրավված 120 աշակերտ, որոնք ուղղակիորեն կմասնակցեն 12 հեռուստաբանավեճի: 120 աշակերտ և 24 ուսուցիչ կմասնակցեն բանավեճին որպես հանդիսատես: Ծրագրի անուղղակի շահառուներն են դպրոցների ադմինիստրացիաները, այլ աշակերտներ, ծնողներ և հասարակության այլ անդամներ

Շահառուների նկարագրությունը. Ծրագրի ուղղակի շահառուներն են 24 երիտասարդ Դսեղից, Գյումրիից, Վանաձորից, Կարենիսից և 2 ուղեկցող

Շահառուների նկարագրությունը. 10-17 տարեկան 104 երեխա Լոռվա և Գեղարքունիքի մարզերից

Շահառուների նկարագրությունը. 10-17 տարեկան 156 երեխա Լոռու և Գեղարքունիքի մարզերից, Երևանից և Ղարաբաղից

 

Շահառուների նկարագրությունը. 10-15 տարեկան մոտ 307 երեխա Գեղարքունիքի և Սյունիքի մարզի 6 հեռավոր գյուղից

Շահառուների նկարագրությունը. 10-17 տարեկան 156 երեխա Լոռու և Գեղարքունիքի մարզերից, Երևանից և Ղարաբաղից  /81 հաշմանդամ երեխա և 75 երեխա Ստեփանավան, Տաշիր, Գավառ, Սևան քաղաքների և շրջակա գյուղերի սոցիալապես անապահով ընտանիքներից, ինչպես նաև Երևանից և Ղարաբաղից/

 

 

Շահառուների նկարագրությունը. 200 երեխա Ախալքալաքի սոցիալապես անապահով ընտանիքներից

Շահառուների նկարագրությունը. Էջմիածին քաղաքի Քրիստոնեական կրթության կենտրոն հաճախող 85 երեխա խոցելի ընտանիքներից և 10 հոգևոր հայր/ուսուցիչ  

Շահառուների նկարագրությունը. 850 երեխա ՀՀ տարբեր մարզերի անապահով ընտանիքներից և մանկատներից

Շահառուների նկարագրությունը. 1,660 երեխա, երիտասարդ և մեծահասակ կարիքավոր ընտանիքներից և 160 ջոկատավար և կամավոր 

Շահառուների նկարագրությունը. Ծրագրի ուղղակի շահառուներն են Ծալկայի տարածաշրջանից 12-17 տարեկան 60 երիտասարդ 

Շահառուների նկարագրությունը. ՖՐԵՍԿՈ փառատոնը բաց է Երևանի և ՀՀ մարզերի բոլոր բնակիչների համար 

Շահառուների նկարագրությունը.  8-16 տարեկան 100 երեխա

Շահառուների նկարագրությունը. նախադպրոցական տարիքի 30 երեխա

Շահառուների նկարագրությունը. 9-12-րդ դասարանցի 18 աշակերտ, որոնք բնակվում են Նինոցմինդայում /Վրաստան/ 

Շահառուների նկարագրությունը. թվով 200 երեխա /2-16 տարեկան/, այդ թվում 160 երեխա Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիսի տարածաշրջանի հեռավոր գյուղերի անապահով ընտանիքներից, 40 երեխա Տիրամայր Հայաստանի Կուսատանից և 30 երեխա Գյումրու անապահով ընտանիքներից

Շահառուների նկարագրությունը. նախադպրոցական կենտրոն հաճախող 50 հայ երեխա, 500 երիտասարդ և տարբեր տարիքի անձինք, որոնք հաճախում են մշակույթի կենտրոն

Շահառուների նկարագրությունը. Ծրագրի ուղղակի շահառուներն են Ծալկայի տարածաշրջանից 12-17 տարեկան 60 երիտասարդ

Շահառուների նկարագրությունը. Ծրագրի ուղղակի շահառուներն են ՋՀՀ բանավեճի ակումբներ ծրագրի մեջ ներգրավված 130 դպրոցի աշակերտներ և 7 համալսարանի ուսանողներ, ընդամենը` 3,000 շահառու

Շահառուների նկարագրությունը. 200 երեխա Ախալքալաքի սոցիալապես անապահով ընտանիքներից

Շահառուների նկարագրությունը.1,660 երեխա, երիտասարդ և մեծահասակ կարիքավոր ընտանիքներից և 160 ջոկատավար և կամավոր

Շահառուների նկարագրությունը. 850 երեխա ՀՀ տարբեր մարզերի անապահով ընտանիքներից և մանկատներից

Շահառուների նկարագրությունը. Էջմիածին քաղաքի Էրնեկյան դպրոց հաճախող 85 երեխա խոցելի ընտանիքներից և 16 հոգևոր հայր/ուսուցիչ

Շահառուների նկարագրությունը. Ծրագիրն ունի 3 մակարդակի շահառուներ` 1. ճամբար հաճախող երեխաները, 2. վերապատրաստման դասընթացի մասնակիցները (ուսանողներ և երեխաների հետ աշխատող ճամբարի աշխատակիցները) և 3. ճամբարները: Ծրագրի շահառուների առավելագույն քանակն է 1,300 ճամբար հաճախող երեխա, ովքեր ուղղակիորեն կկիրառեն "Խաղացեք ազնիվ" ձեռնարկի խաղերը: Կան նաև միջանկյալ շահառուներ` 21 ուսանող և 3 ճամբարի աշխատակից, ովքեր պետք է գործեն որպես մարդու իրավունքներ ուսուցանողներ/ֆասիլիտատորներ 

Շահառուների նկարագրությունը. Ծրագրի ուղղակի շահառուներն են 7 համալսարանի ուսանողները: Յուրաքանչյուր համալսարանից ծրագրային գլխավոր գործողությունների մեջ ուղղակիորեն կներգրավվի 40 ուսանող /ընդամենը` 280 ուսանող/: Ծրագրի անուղղակի շահառուներն են այլ ուսանողներ, 7 համալսարանի անձնակազմերը, Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերությամբ հեռարձակվող «Ազատ քաղաքացի» հաղորդման հանդիսատեսը

Շահառուների նկարագրությունը. նախադպրոցական տարիքի 30 երեխա

Շահառուների նկարագրությունը. թվով 435 երեխա /2-12 տարեկան/  Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիսի տարածաշրջանի մեկուսացված գյուղերի անապահով ընտանիքներից

Շահառուների նկարագրությունը.  8-16 տարեկան 100 երեխա

Շահառուների նկարագրությունը. Էջմիածին քաղաքի Քրիստոնեական կրթության կենտրոն հաճախող 70 երեխա խոցելի ընտանիքներից և 12 հոգևոր հայր/ուսուցիչ

Շահառուների նկարագրությունը. 850 երեխա ՀՀ տարբեր մարզերի անապահով ընտանիքներից և մանկատներից

Շահառուների նկարագրությունը.1,800 երեխա, երիտասարդ և մեծահասակ կարիքավոր ընտանիքներից և 150 ջոկատավար և կամավոր

Շահառուների նկարագրությունը.1,500 երեխա, երիտասարդ և մեծահասակ կարիքավոր ընտանիքներից և 160 ջոկատավար և կամավոր

Շահառուների նկարագրությունը. 579 դպրոցահասակ երեխա Շիրակի և Գեղարքունիքի մարզերի Ամասիայի, Աշոցքի, Ճամբարակի և Վարդենիսի տարածաշրջանների անապահով ընտանիքներից

Շահառուների նկարագրությունը. 18-30 տարեկան բարձրագույն կրթությամբ 1,000 երիտասարդ 

Շահառուների նկարագրությունը. 10-15 տարեկան մոտ 323 երեխա Գեղարքունիքի և Սյունիքի մարզի 8 հեռավոր գյուղից

Շահառուների նկարագրությունը. 10-15 տարեկան մոտ 260 երեխա Լոռու և Սյունիքի մարզի 6 հեռավոր գյուղից

Շահառուների նկարագրությունը. 10-18 տարեկան 45 երեխա /30 հաշմադամ երեխա և 15 երեխա սոցիալապես անապահով ընտանիքներից/ Ստեփանավան, Տաշիր քաղաքներից և շրջակա գյուղերից

Շահառուների նկարագրությունը. 850 երեխա ՀՀ տարբեր մարզերի անապահով ընտանիքներից և մանկատներից

Շահառուների նկարագրությունը. Էջմիածին քաղաքի Քրիստոնեական կրթության կենտրոն հաճախող 70 երեխա խոցելի ընտանիքներից և 12 հոգևոր հայր/ուսուցիչ

Շահառուների նկարագրությունը. նախադպրոցական տարիքի 30 երեխա

Շահառուների նկարագրությունը.Մոտ 100 դպրոցահասակ երեխա սոցիալապես անապահով ընտանիքներից, որոնք ամեն օր այցելում են Աջափնյակի համայնքի Երեխաների սոցիալական խնամքի կենտրոն

Շահառուների նկարագրությունը. 10-15 տարեկան մոտ 378 երեխա Լոռու և Սյունիքի մարզի 11 հեռավոր գյուղից

Շահառուների նկարագրությունը. Ազգային խոհանոցի և իրազեկման դասընթացներին մասնակցած  խոցելի  խմբերի 60  դեռահաս և երիտասարդ /14-25 տարեկան/ Էջմիածին քաղաքից և շրջակա գյուղերից

Շահառուների նկարագրությունը. 10-18 տարեկան 42 երեխա /27 հաշմադամ երեխա և 15 երեխա սոցիալապես անապահով ընտանիքներից/ Ստեփանավան քաղաքից և շրջակա գյուղերից

Շահառուների նկարագրությունը. 1,800 երեխա, երիտասարդ և մեծահասակ ՀՀ տարբեր մարզերի կարիքավոր ընտանիքներից

Շահառուների նկարագրությունը. 850 երեխա ՀՀ տարբեր մարզերի անապահով ընտանիքներից և մանկատներից

Շահառուների նկարագրությունը. 133 երեխա ՀՀ տարբեր քաղաքների (Երևան, Էջմիածին, Աշտարակ) անապահով ընտանիքներից

Շահառուների նկարագրությունը. 850 երեխա ՀՀ տարբեր մարզերի անապահով ընտանիքներից և մանկատներից

Շահառուների նկարագրությունը.1,800 երեխա, երիտասարդ և մեծահասակ կարիքավոր ընտանիքներից և 120 ջոկատավար

Շահառուների նկարագրությունը. Էջմիածին քաղաքի Քրիստոնեական կրթության կենտրոն հաճախող 70 երեխա խոցելի ընտանիքներից և 12 հոգևոր հայր/ուսուցիչ

Շահառուների նկարագրությունը. 100 դպրոցահասակ երեխա Շուշիից: Անուղղակի շահառուներն այդ  երեխաների ծնողներն ու համայնքի բնակիչներն են, որոնք մասնակցում են կենտրոնի կազմակերպած միջոցառումներին:

Շահառուների նկարագրությունը. Արցախի 1-5-րդ դասարան հաճախող 5,000 դպրոցահասակ երեխա

Շահառուների նկարագրությունը. 10-16 տարեկան 54 երեխա Էջմիածին քաղաքից և շրջակա գյուղերից ու 8 ծնողազուրկ երեխա Մեր տուն ՀԿ-ից

Շահառուների նկարագրությունը. Ուղղակի շահառուները 40-45 բարձր դասարանցիներ են. Անուղղակի շահառուները` ցածր դասարանցիները, ծնողներն ու ուսուցիչները

Շահառուների նկարագրությունը. Տարեկան մոտ 10-15 աշակերտ պետական և մասնավոր մանկատներից, կարիքավոր պատանիներ և բոլոր նրանք, ովքեր հետաքրքրված են էլեկտրական աշխատանքների վարպետությամբ: