Ընտանեկան գյուղատնտեսական բիզնեսի մշակում Սյունիքի մարզում

Շահառուների նկարագրությունը: Սյունիքի մարզի մանր գյուղատնտեսներ

Նպատակը. Տևական ֆինանսական ծառայությունների հնարավորության ընձեռում մանր գյուղատնտեսներին

Խնդիրները.

  1. Մեծացնել տևական ֆինանսական ծառայությունների հնարավորությունը մանր գյուղատնտեսների համար:
  2. Ընդլայնել մանր գյուղատնտեսներին մատուցվող ֆինանսական ծառայությունների տեսակներն ու բարձրացնել դրանց որակը:
Սկիզբը01/01/2006
Ավարտը 31/12/2008
Համակարգող/պատասխանատուԱրմեն Հակոբյան, Էլիզա Մինասյան
ԻրականացնողՍԵՖ ինթընեշնլ վարկային կազմակերպություն
Ֆինանսավորում իրականացնողի կողմից 0
Ֆինանսավորում ՋՀՀ կողմիցԱՄՆ դոլար 140,000 վարկ
Շահառուների թիվը157