Սիրիայից տեղահանված փախստական ընտանիքների բնակվարձի հրատապ աջակցության ծրագիր

Շահառուների նկարագրությունը. թվով 285 Սիրիայից տեղահանված փախստական ընտանիք 

Ծրագրի իրականացման վայրը. ք. Երևան և ՀՀ մարզեր

Ծրագրի նպատակը. նպաստել առավել խոցելի Սիրիայից Հայաստան տեղահանված փախստականների հումանիտար վիճակի մեղմացմանը   

Ծրագրի տեսակըԴրամաշնորհ
Սկիզբը1 հունիսի 2016
Ավարտը1 հունիսի 2017
Համակարգող/պատասխանատուԱրմեն Հակոբյան
ԻրականացնողArmenian Redwood Project, Oxfam, Mission East, Armenian Relief Society
Գործընկերներ

UNHCR in Armenia
Ministry of Labor and Social  Affairs of RA
Western Diocese of the Armenian Church
Syrian Armenian Relief Fund
Gulbenkian Foundation and other benefactors

Ֆինանսավորում գործընկերների կողմիցՀՀ դրամ 154,644,000  ԱՄՆ դոլար 315,600
Ֆինանսավորում ՋՀՀ կողմիցՀՀ դրամ 14,406,000 ԱՄՆ դոլար 29,400
Շահառուների թիվըթվով 285 Սիրիայից տեղահանված փախստական ընտանիք