Ֆերմերային կազմակերպությունների փաստաթղթաշրջանառության կատարելագործում

Շահառուների նկարագրություն: ԳԱՖ-ի անդամ 15 ՖԿ

Նպատակը. ՖԿ-ների կառավարման գործընթացների գնահատում և բարելավում

Խնդիրները.

  • Խորհրդատվություններ և առաջարկներ տրամադրել ԳԱՖ-ի անդամ ՖԿ-ների հաշվետվության պրոցեսի կատարելագործման վերաբերյալ:
  • Մշակել անհրաժեշտ հաշվետվությունների մանրամասնված նմուշների փաթեթներ:
  • Տեղեկացնել բոլոր ներգրավված կողմերին նոր հաշվետվական ընթացակարգերի և նմուշների մասին:
Ծրագրի տեսակըՋՀՀ կողմից մշակված
Սկիզբը05/05/2008
Ավարտը17/09/2008
Համակարգող/պատասխանատու Էլիզա Մինասյան, Արմեն Հակոբյան
ԻրականացնողԲի Էս Սի բիզնեսի և համայնքների զարգացման կենտրոն
Ֆինանսավորում իրականացնողի կողմիցՀՀ դրամ - ԱՄՆ դոլար-
Ֆինանսավորում ՋՀՀ կողմիցՀՀ դրամ 2,960,428 ԱՄՆ դոլար  9,706
Շահառուների թիվը100