Օժանդակություն Գորիսի հելունագործներին

Շահառուների նկարագրությունը. Գորիսի  տարածաշրջանի կանանց զարգացման ռեսուրսային կենտրոն-հիմնադրամի 63 շահառու

Ծրագրի իրականացման վայրը. Գորիս, Սյունիքի մարզ

Նպատակը. աշխատանքային հնարավորություններ ստեղծել Գորիսի տարածաշրջանի կանանց համար և նպաստել Գորիսի  տարածաշրջանի կանանց զարգացման ռեսուրսային կենտրոն-հիմնադրամի աճին` տարածաշրջանի կանանց տրամադրելու սոցիալական և կրթական հնարավորություններ

Խնդիրները.

  • Խթանել Գորիսի  տարածաշրջանի կանանց զարգացման ռեսուրսային կենտրոնի գործարար հնարավորությունները` հետագա ծրագրերի և տարածաշրջանի կանանց բարօրությանն ուղղված դասընթաների համար անհրաժեշտ կայուն եկամտի գեներացման նպատակով:
Ծրագրի տեսակըԻնքնակամ ներկայացված
Սկիզբը8 մայիսի 2013
Ավարտը31 օգոստոսի 2013
Համակարգող/պատասխանատուԱլինա Հովհաննիսյան
ԻրականացողԳորիսի  տարածաշրջանի կանանց զարգացման ռեսուրսային կենտրոն-հիմնադրամ
Ֆինանսավորում իրականացնողի կողմիցՀՀ դրամ - ԱՄՆ դոլար -
Գործընկեր կազմակերպությունՀայրենական արտադրանքի զարգացման նախաձեռնություն հիմնադրամ /ՀԱԶՆՀ/
Ֆինանսավորում գործընկեր կազմակերպության կողմից ՀՀ դրամ 810,000 ԱՄՆ դոլար 2,000
Ֆինանսավորում ՋՀՀ կողմիցՀՀ դրամ 6,486,480 ԱՄՆ դոլար 16,016
Շահառուների թիվը63