Դպրոցահասակ երեխաների առողջության բարելավումը Հայաստանում 2018

Շահառուների նկարագրությունը. Ծրագրի ուղղակի շահառուներն են թվով 244 դպրոցական բուժքույր ՀՀ Կոտայքի, Գեղարքունիքի մարզերից և քաղաք Երևանից

Ծրագրի իրականացման վայրը. ՀՀ Գեղարքունիքի, Կոտայքի մարզեր և ք. Երևան 

Ծրագրի նպատակը. բարելավել աշակերտների առողջական վիճակը և նպաստել դպրոցականների ու դեռահասների առողջությունը խթանող վարքագծին` դպրոցական բուժքույրերի կողմից տրամադրվող մատչելի առողջապահական և խորհրդատվական ծառայությունների միջոցով 

Ծրագրի խնդիրները.

  • Մինչև 2019 թվականի ապրիլի 30-ը դպրոցական բուժքույրերի բազային գիտելիքների և հմտությունների մակարդակը կավելանա 20 %-ով /ստուգված նախա և հետտեստավորման միջոցով/
Ծրագրի տեսակը ՋՀՀ կողմից մշակված
Սկիզբը7 հունվարի 2019 թ.
Ավարտը 30 ապրիլի 2019 թ.
Համակարգող / պատասխանատու Զառա Ջանիբեկյան 
Իրականացնող ՋՀՀ  
Ֆինանսավորում ՋՀՀ կողմիցՀՀ դրամ 485,000 ԱՄՆ դոլար 1,000
Գործընկեր կազմակերպությունՀայկական բժշկական հիմնադրամ 
Ֆինանսավորում Հայկական բժշկական հիմնադրամի կողմից  ՀՀ դրամ 2,846,000 ԱՄՆ դոլար 5,868   
Շահառուների թիվը 244