Մարդու իրավունքների կրթություն` նպաստելու քաղաքացիական ակտիվությանը

Շահառուների նկարագրությունը. Ծրագրի ուղղակի շահառուները 4 հոգի են` Մարդու իրավունքների գրասենյակից, համայքահեն կազմակերպություններից/ՀԿ-ներից: Անուղղակի շահառուներն են համայնքի անդամները, երիտասարդությունը և տեղական կառավարման մարմինները

Ծրագրի իրականացման վայր.  Երևան, Կիև

Ծրագրի նպատակը. հարստացնել Հայաստանից 4 անձի փորձը, ավելացնել մարդու իրավունքներին և տեղական կառավարության բարելավված հաշվետվողականությանն ուղղված արդյունավետ քաղաքացիական մասնակցության մակարդակը` տրամադրելով մի շարք դասընթացներ այն համայնքահեն կազմակերպություններին, որոնց հետ տվյալ պահին Քաունթերփարթ ինթերնեշնլը աշխատում է, իսկ ՋՀՀ-ն` համագործակցում

Ծրագրի խնդիրները.

  • ուժեղացնել մարդու իրավունքների վրա հիմնված համայնքային զարգացումը` խթանելով 4 հոգու ունակությունները և ներգրավել համայնքահեն և այլ համապատասխան կազմակերպություններ` երկարատև քաղաքացիական մասնակցության զարգազման նպատակով,
  • ավելացնել մեկուսացված խմբերի մասնակցությունը համայնքային զարգացման և որոշումների կայացման գործընթացում` տրամադրելով նրանց համապատասխան քայլերի ձեռնարկման համար անհրաժեշտ գործիքներ և քաջալերելով կամավորականությունն ու համայնքային համախմբումը, 
  • զարգացնել Մարդու իրավունքների գրասենյակից/համայնքահեն կազմակերպություններից 4 առաջնորդի գիտելիքները, հմտությունները, փոփոխել նրանց վերաբերմունքը` 2012 թ-ի մարտ ամսին Ուկրաինայում կայանալիք մարդու իրավունքների դասընթացին մասնակցելու միջոցով, 
  • կատարել փորձի փոխանակում, թե ինչպես խթանել քաղաքացիական մասնակցությունը թիրախված երկրներում:
Ծրագրի տեսակըՀամագործակցություն
Սկիզբը15 փետրվարի 2012
Ավարտը15 օգոստոսի 2012
Համակարգող/պատասխանատուՌուբեն Կրիկյան
Գործընկեր կազմակերպությունՔաունթերփարթ ինթերնեշնլ
Ֆինանսավորում գործընկեր կազմակերպության կողմիցՀՀ դրամ 3,600,000 ԱՄՆ դոլար 9,863
ԻրականացնողՋՀՀ/
Ֆինանսավորում ՋՀՀ կողմիցՀՀ դրամ 900,000 ԱՄՆ դոլար 2,466
Շահառուների թիվը4