Առաջնորդներ փոխկապակցված աշխարհում

Շահառուների նկարագրությունը. 28 ուսանող մարզերի 7 համալսարանից և 7 ծրագրային համակարգող

Ծրագրի իրականացման վայր. Աղվերան, Կոտայքի մարզ

Ծրագրի նպատակը. խթանել երիտասարդությանը ակտիվորեն ներգրավվել իրենց համայնքներում տեղի ունեցող դրական սոցիալական փոփոխությունների մեջ

Ծրագրի խնդիրները.

  • զարգացնել 28 ուսանողի տեսական գիտելիքները թիմային աշխատանքի, արդյունավետ հաղորդակցության, բանակցությունների և կոնֆլիկտի կառավարման վերաբերյալ,
  • ցարգացնել 28 ուսանողի հմտությունները և խթանել նրանց լինել պրոակտիվ` իրենց գիտելիքները և հմտությունները գործնականում օգտագործելու ժամանակ:
Ծրագրի տեսակըՋՀՀ կողմից մշակված
Սկիզբը9 դեկտեմբերի 2011
Ավարտը11 դեկտեմբերի 2011
Համակարգող/պատասխանատուՌուբեն Կրրիկյան
Գործընկեր կազմակերպությունԱռաջնորդության զարգացման կենտրոն
Ֆինանսավորում գործընկեր կազմակերպության կողմիցՀՀ դրամ -  ԱՄՆ դոլար -
ԻրականացնողՋՀՀ
Ֆինանսավորում ՋՀՀ կողմիցՀՀ դրամ 3,427,969  ԱՄՆ դոլար 9,392
Շահառուների թիվը35