Միկրովարկային օժանդակություն ֆերմերներին

Շահառուների նկարագրություն. 19 ԳԱՖ անդամ ֆերմերային կազմակերպություն 1250 անդամ գյուղացիներով Երևանից, Արմավիրից, Արարատից և Վայոց Ձորից

Նպատակը. ԳԱՖ անդամ ֆերմերային կազմակերպությունների համար ցածր տոկոսադրույքներով վարկերի հնարավորություն: ԳԱՖ-ի և ֆերմերային կազմակերպությունների հզորացում և կայունություն:

Սկիզբը12/01/2006
Ավարտը 12/01/2008
Համակարգող/պատասխանատուԱրմեն Հակոբյան, Էլիզա Մինասյան
Իրականացնող Գյուղացիական ասոցիացիաների ֆեդերացիա
Ֆինանսավորում իրականացնողի կողմիցՀՀ դրամ 0 ԱՄՆ դոլար 0
Ֆինանսավորում ՋՀՀ կողմիցՀՀ դրամ 72,000,000 ԱՄՆ դոլար 189,914
Շահառուների թիվը1,250