Պտուղ-բանջարեղենի արտադրություն ու ֆերմերային խմբի ստեղծում

Շահառուների նկարագրություն. Լուկաշին կոոպերատիվի 42 անդամ

Նպատակը. Ավելացնել օրգանական գյուղատնտեսությամբ զբաղվող ֆերմերների թիվը և օրգանիկ հողատարածքների չափը, որը հիմք կհանդիսանա ՍԿ-ի անդամների սոցիալ-տնտեսական պայմանների բարելավմանը:

Խնդիրները.

  • Օրգանական գյուղատնտեսական արտադրությունը խթանող նոր տեխնոլոգիաների ներդրում,
  • Օրգանական արտադրանքի համար նոր շուկաների ձեռքբերում արտերկրում,
  • Վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի տնտեսական արդյունավետության բացահայտում և փորձարկում,
  • Ֆինանսական միջոցների բացակայություն՝ դրան հասնելու համար,
  • Օրգանական գյուղատնտեսությանը վերաբերվող տեղեկատվության տարածում:
Ծրագրի տեսակըԴրամաշնորհային փակ մրցույթ
Սկիզբը1/11/2008
Ավարտը1/10/2009
Համակարգող/պատասխանատուԱրմեն Հակոբյան
Իրականացման վայրըԼուկաշին, Արմավիրի մարզ
Գործընկեր կազմակերպություն  Գյուղասոցիացիաների ֆեդերացիա
Ֆինանսավորում գործընկեր կազմակերպության կողմիցՀՀ դրամ -   ԱՄՆ դոլար -
ԻրականացնողԼուկաշին սպառողական կոոպերատիվ
Ֆինանսավորում իրականացնողի կողմից ՀՀ դրամ 145,410  ԱՄՆ դոլար 477
Ֆինանսավորում ՋՀՀ կողմիցՀՀ դրամ 315,000  ԱՄՆ դոլար 1,033
Շահառուների թիվը4