Ակտիվ երիտասարդները հանուն փոփոխության քաղաք Գավառում 2021-2024

Շահառուների նկարագրությունը․ Ծրագիրն ուղղակիորեն թիրախավորում է Գավառի պետական համալսարանի ԳՊՀ շուրջ 150 ուսանողների և շրջանավարտների և շրջակա համայնքների գրեթե 200 չափահաս երիտասարդների։ Անմիջական շահառուների ընդհանուր թվաքանակը կազմված է 350 երիտասարդից։ Նախագիծն անուղղակիորեն թիրախավորում է ԳՊՀ-ի մյուս ուսանողներին, համալսարանի վարչակազմին և աշխատակազմին, շրջանավարտների / ուսանողների ընտանիքներին, համայնքի անդամներին

Ծրագրի իրականացման վայրը․ Գեղարքունիք (Գավառ)

Ծրագրի նպատակը․ աջակցել Գավառի տարածաշրջանի երիտասարդությանը

ա/ բացահայտել եւ գտնել / առաջարկել առկա խնդիրների լուծումներ, մասնավորապես հանրային քննարկումների միջոցով,
բ/ վերահսկել, հաշվետվություն ներկայացնել եւ հետեւել պետական ​​մարմինների քաղաքականության իրականացման գործընթացներին, որոնք ուղղված են նշված խնդիրների լուծմանը

շրջակա միջավայրի, մարդու իրավունքների խթանման և պաշտպանության և տնտեսական կայունության ոլորտներում, այլ շահագրգիռ կողմերի (պետական ​​գերատեսչությունների, հասարակական կազմակերպությունների, տեղական համայնքների) հետ համագործակցությամբ և որոշումների կայացման գործընթացում ակտիվ մասնակցությամբ
 
Ծրագրի խնդիրները.
  1. բարձրացնել ծրագրի իրականացման վայրերում ԳՊՀ շուրջ 150 շրջանավարտի և ուսանողի  գիտելիքները և հմտությունները /մասնավորապես բանավեճային հմտությունները/ շրջակա միջավայրի, մարդու իրավունքների խթանման և պաշտպանության և տնտեսական կայունության ոլորտներում` նպատակ ունենալով վեր հանել առկա խնդիրները և նախաձեռնել համապատասխան քայլեր այդ խնդիրների լուծման ուղղությամբ, 
  2. ծրագրի մասնակիցների, տեղական և միջազգային հկ-ների և այլ առնչվող կազմակերպությունների միջև ստեղծել կապի և համագործակցության առողջ մթնոլորտ` շրջակա միջավայրի, մարդու իրավունքների խթանման և պաշտպանության և տնտեսական կայունության ոլորտներում, 
  3. շրջանավարտների և ուսանողների շրջանում ստեղծել տեղեկատվական ցանց 
Ծրագրի տեսակըՋՀՀ կողմից մշակված
Սկիզբը1 մարտի 2021
Ավարտը28 փետրվարի 2024
Համակարգող/պատասխանատուՌուբեն Կրիկյան 
ԻրականացնողՋՀՀ
Ֆինանսավորում ՋՀՀ կողմիցԱՄՆ դոլար 25,640 ՀՀ դրամ 12,820,000 
Շահառուների թիվը350