Երիտասարդների ձեռնարկատիրական գործունեության զարգացման ծրագիր

Շահառուների նկարագրությունը. 30 պոտենցիալ ձեռնարկատեր ՀՀ Գեղարքունիքի և Լոռու մարզերից 

Ծրագրի իրականացման վայրը. Գեղարքունիքի և Լոռու մարզեր

Ծրագրի նպատակը. աջակցել ՀՀ մարզերի երիտասարդներին իրենց ձեռնարկատիրական ձեռքբերումներում, ինչպես նաև երիտասարդական ձեռնարկությունների ստեղծմանն ու ընդլայնմանը` այսպիսով խթանելով տեղական մասնավոր սեկտրի զարգացումը և օգնելով նվազեցնել աղքատությունը և սոցիալական անհավասարությունը 

Ծրագրի խնդիրները.

  • Խթանել ՀՀ Գեղարքունիքի և Լոռու մարզերից 23-36 տարեկան երիտասարդներին ընդլայնել իրենց ձեռնարկատիրական գործունեությունները`դասընթացների, խորհրդատվության և պարբերական վերահսկման միջոցով`շարունակականությունն ապահովելու համար 
  • Հեռանկարային երիտասարդ ձեռնարկատերերին տրամադրել վարկեր 
  • Բարձրացնել աշխատանքային հնարավորությունները մարզերի երիտասարդների համար`մնալու և աշխատելուիրենց համայնքներում` նպատակ ունենալով բարելավել իրենց ընտանիքների և համայնքների տնտեսական վիճակը  
Ծրագրի տեսակըՋՀՀ կողմից մշակված
Սկիզբը1 սեպտեմբերի 2015
Ավարտը30 սեպտեմբերի 2021
Համակարգող/պատասխանատուԱլինա Հովհաննիսյան
ԻրականացնողJMF, BSC, CEED, WV, CARD
Ֆինանսավորում ՋՀՀ կողմիցՀՀ դրամ 55,607,040  ԱՄՆ դոլար 115,848
Ֆինանսավորում ՎՎ-ի և այլ դոնորների կողմիցՀՀ դրամ 37,992,960 ԱՄՆ դոլար 79,152
Շահառուների թիվը30