Topics of Debates

“Երիտասարդությունը ներգրավված հասարակության մեջ” դպրոցական բանավեճի ծրագիր 2014-2015թթ.
Գործնական բանավեճի թեմաներ

Իրավական

 1. Օմբուցմենի գրասենյակի աշխատանքն արդյունավետ է Հայաստանում:
 2. Դպրոցում երեխայի իրավունքները ոտնահարվում են:
 3. Արդյո՞ք իրազեկվածությունը (մարդու իրավունքների) բերում է այդ իրավունքների պաշտպանվածությանը:
 4. Հայաստանի հանրապետությունում կանայք և տղամարդիկ ունեն հավասար իրավունքներ:
 5. Սպառողների իրավունքները ՀՀ-ում պաշտպանված են:
 6. Ընտանեկան բռնության ենթարկվող զոհերի իրավունքները Հայաստանում պաշտպանված են:
 7. ՀՀ-ում Ընտրական իրավունքի տարիքային ցենզը պետք է բարձրացվի:
 8. Հայաստանում ազգային փոքրամասնությունների իրավունքները պաշտպանված են:
 9. Հաշմանդամ երեխաների իրավունքները պաշտպանված են:

Քաղաքական

 1. ՀՀ-ն չի կարող գոյատևել առանց ՌԴ:
 2. Սպորտը քաղաքականություն է:
 3. Ազատագրված տարածքները պետք է վերադարձվեն Ադրբեջանին հանուն խաղաղության: 
 4. Հայաստանը պետք է ինտեգրվի Եվրամիության մեջ:
 5. Հայաստանի հանրապետության պետական քաղաքականությունը խթանում է արտագաղթը:
 6. Հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը ՀՀ-ում արդյունավետ է:
 7. Ընտրություններում կանանց քվոտաները պետք է վերացվեն:
 8. Պետությունը պետք է ֆինանսավորի երիտասարդական քաղաքական կուսակցություններին:
 9. ՀՀ կառավարությունը հաշվի չի առնում հանրային կարծիքը:
 10. Ուսխորհուրդները չպետք է քաղաքականացված լինեն:

Կրթական

 1. Դասական երաժշտությունը պետք է լինի պարտադիր առարկա:
 2. Շախմատի դասերը չպետք է պարտադրվեն դպրոցում:
 3. Դպրոցում ստացած գիտելիքները բավարար չեն ԲՈՒՀ ընդունվելու համար:
 4. Կենտրոնացված քննությունները նվազեցրել են կոռուպցիան:
 5. Դպրոցում սեռական դաստիարակությունը պետք է սկսվի վաղ տարիքից:
 6. Դպրոցում պետք է դասավանդեն միայն մանկավարժական համալսարանի շրջանավարտները:
 7. Դպրոցը մարդու մեջ դաստիարակում է մարդասիրություն:
 8. Ժամանակակից դասագրքերն առավել մատչելի են դարձնում գիտելիքի ընկալումը:
 9. Դպրոցների գրադարանները համալրված են անհրաժեշտ գրականությամբ:
 10. Դպրոցներում գործող սննդի կետերը գործում են առողջապահական ու սանիտարահիգիենիկ նորմերին համապատասխան:
 11. Նոր տեխնոլոգիաների կիրառումը նպաստում է կրթական մակարդակի (գիտելիքի ու դաստիարակության) բարձրացմանը: 
 12. Դպրոցներում գնահատման ներկայումս կիրառվող մեթոդիկան նվազեցնում է կոռուպցիոն դրսևորումները:
 13. Դպրոցների բուժկետերը լիարժեք չեն գործում:
 14. 12-ամյա կրթական համակարգն ապահովում է բարձրորակ կրթություն Հայաստանում:
 15. Ներառական դպրոցն արդյունավետ է գործում Հայաստանում

Հասարակական

 1. Կանայք պետք է անցնեն պարտադիր զինվորական ծառայություն: 
 2. Հայաստանում բարձր պաշտոն զբաղեցնելու համար պետք է ունենալ լավ կրթություն:
 3. Ասպիրանտները պետք է ծառայեն բանակում:
 4. Հայաստանում բանակը պետք է լինի պրոֆեսիոնալ:
 5. Սևանում ձկնորսությամբ զբաղվելը պետք է արգելել:
 6. Սպորտում ունեցած հաջողություններն ուղիղ համեմատական են պետության զարգացվածության մակարդակին:
 7. ՀՀ քաղաքացիները պետք է հանգստանան Հայաստանում:
 8. Եվրոպական արժեքները չարիք են Հայաստանի հասարակության համար:
 9. Սպորտի վրա ծախսված գումարները ՀՀ-ում արդարացված են:
 10. Հայաստանում որսը պետք է արգելվի:
 11. Անհրաժեշտ է պահպանել Ամանորը տոնելու հայկական սովորույթները / ձևը/:
 12. Պատմամշակութային ժառանգությունը Հայաստանում պահպանված է:
 13. Ատոմակայանի գործունեությունը Հայաստանում արդարացված է: 
 14. Հայաստանը պատրաստ է հաղթահարել բնական աղետների հետևանքները:
 15. Համակարգչային խաղերը բացասաբար են անդրադառնում պատանիների առողջության վրա: 
 16. Ընտանեկան բռնությունը ներընտանեկան խնդիր է Հայաստանում:
 17. Քաղաքապետարանի գործունեությունը արդյունավետ է:
 18. Առողջապահության ոլորտում պետպատվերը ծառայում է իր նպատակին:
 19. Առողջության ապահովագրումը ՀՀ-ում պետք է լինի պարտադիր:
 20. ՀԿ-ները չպետք է ֆինանսավորվեն դրսից:
 21. Հայաստանի և Ադրբեջանի ՀԿ-ները պետք է համագործակցեն:
 22. Վայրի կենդանիները չպետք է պահվեն անազատության մեջ: