Կանանց բիզնեսի զարգացում ՀՀ մարզերում

Շահառուների նկարագրությունը. Talin Dolls, Vardenis Sewing, Margahovit Wood և Spitak Bags արհեստագործական ծրագրերի 45 արհեստավոր կին

Ծրագրի իրականացման վայր. Վարդենիս (Գեղարքունիքի մարզ), Թալին (Արագածոտնի մարզ), Մարգահովիտ և Սպիտակ (Լոռվա մարզ)

Ծրագրի նպատակը. տնտեսապես աջակցել Հայաստանի փոքր համայնքներում ապրող կանանց`զարգացնելով նրանց բիզնեսի կառավարման հմտությունները 

Ծրագրի խնդիրները.

  1. արհեստավոր կանանց տրամադրել գիտելիք բիզնեսի զարգացման վերաբերյալ` նպատակ ունենալով բարձրացնել նրանց արտադրանքի ծավալները և ավելի մեծ թվով կանանց աշխատանքով ապահովելու նպատակով 
  2. տեխնիկական աջակցություն տրամադրել ՀՀ մարզերում բնակվող արհեստավոր կանանց`վաճառելու իրենց արտադրանքը և ստանալու ավելի բարձր եկամուտ իրենց արտադրանքից  
Ծրագրի տեսակըԴրամաշնորհ
Սկիզբը1 փետրվարի 2015
Ավարտը31 հուլիսի 2015
Համակարգող/պատասխանատուԱլինա Հովհաննիսյան
ԻրականացնողՀայրենիքի զարգացման նախաձեռնություն հիմնադրամ
Ֆինանսավորում իրականացնողի կողմիցԲնաիրային ներդրում
Ֆինանսավորում ՋՀՀ կողմիցՀՀ դրամ 9,208,420  ԱՄՆ դոլար 19,184
Շահառուների թիվը45