Քաղաքացիական երկխոսություն և գործնական քայլեր

Շահառուների նկարագրությունը. Ուղղակի շահառուներ` 600-800 ուսանող, անուղղակի շահառուներ` երկու համալսարանի ուսանողներ, ուսանողական խորհրդի անդամներ և ադմինիստրացիա

Իրականացման վայրը. Գավառ (Գեղարքունիք) , Գյումրի (Շիրակ)

Նպատակը. Շեշտադրել և զարգացնել քաղաքացիական մասնակցությունը ՀՀ մարզերում` բուհերի ուսանողներին աջակցելով և խրախուսելով երկրի արդի և երկարատև տնտեսական, սոցիալական և քաղաքացիական զարգացման մեջ ունենալ ավելի ակտիվ, կարողունակ և տեղեկացված դեր:

Խնդիրները.

  1. Զարգացնել համայնքային համալսարանների ուսանողական խորհուրդների կազմակերպչական և տեխնիկական կարողությունները:
  2. Խրախուսել Գյումրու և Գավառի համալսարանների ուսանողներին ավելի ակտիվորեն և արդյունավետորեն մասնակցել իրենց համայնքի և երկրի հասարակական կյանքին:
  3. Ստեղծել երկխոսության, տեղեկատվության փոխանակման և ուսուցման հնարավորություններ համալսարանի ուսանողների, կառավարության ներկայացուցիչների, հասարակական կազմակերպությունների և այլ քաղաքացիական կառույցների համար:
  4. Ստեղծել հաղորդակցության և համագործակցության ցանց ՀՀ տարբեր մարզերի ուսանողների միջև սոցիալական և քաղաքացիական հիմնախնդիրների վերաբերյալ:
Ծրագրի տեսակըՋՀՀ կողմից մշակված /Ուղղակի իրականացում
ՍկիզբըՀունիս 2005
ԱվարտըՀունիս 2006
Համակարգող/պատասխանատուՌուբեն Կրրիկյան
Գործընկեր կազմակերպություն1. ՀԵՆԿ, 2. Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտ, Գյումրի, Շիրակի մարզ. 3. Գավառի պետական համալսարան, Գավառ, Գեղարքունիքի մարզ
Ֆինանսավորում գործընկեր կազմակերպության կողմիցՀՀ դրամ -
ԻրականացնողՋՀՀ/ ՀԵՆԿ
Ֆինանսավորում իրականացնողի կողմիցՀՀ դրամ -
Ֆինանսավորում ՋՀՀ կողմիցՀՀ դրամ 20,776,208
Շահառուների թիվը800