Հաշմանդամության կանխարգելում երեխաների մոտ և արտագնա կլինիկաներ ՀՀ-ում փուլ III

Շահառուների նկարագրությունը. Ուղղակի շահառուներն են թիրախված համայնքների 4,850 նորածին, 700 հաշմանդամ երեխա և 10 վերապատրաստված բժիշկ: Անուղղակի շահառուներն են նորածինների և հաշմանդամ երեխաների ընտանիքները

Իրականացման վայրը. Վանաձոր, Սպիտակ և Ստեփանավան քաղաքներ /Լոռու մարզ/, Արմավիր և Էջմիածին քաղաքներ /Արմավիրի մարզ/ և  Եղեգնաձոր քաղաք /Վայոց Ձորի մարզ/

Ծրագրի նպատակը. ՀՀ Լոռու, Արմավիրի և Վայոց Ձորի մարզերում նվազեցնել կոնքազդրային հոդի հաշմանդամությունը երեխաների շրջանում և բարելավել հաշմանդամ երեխաների կենսական պայմանները

Խնդիրները.

  1. Մինչև 2012 թվականի ավարտ բարելավել թիրախված համայնքների 10 բժշկի գիտելիքները և հմտությունները Զարգացող կոնքազդրային հոդի դիսպլազիա/հոդախախտ հիվանդության կանխարգելման բնագավառում (5 հոգի Լոռու մարզից, 3 հոգի Արմավիրի մարզից և 2 հոգի Վայոց Ձորի մարզից),
  2. Մինչև 2012 թվականի ավարտ բարելավել հաշմանդամ երեխաների կենսական պայմանները` կատարելով 4 արտագնա կլինիկա` ՀՀ Լոռու, Արմավիրի և Վայոց Ձորի մարզերի հաշմանդամ երեխաներին զննելու նպատակով,
  3. Մինչև 2012 թվականի ավարտ տեխնիկապես բարելավել թիրախված համայքների 6 ծննդատուն` տրամադրելով երեխաների ուլտրաձայնային զննման համար նախատեսված հատուկ սեղաններ:
Ծրագրի տեսակըՋՀՀ կողմից մշակված
Սկիզբը18 ապրիլի 2012
Ավարտը18 նոյեմբերի 2012
Համակարգող/պատասխանատուԶառա Ջանիբեկյան
Ֆինանսավորում ՋՀՀ կողմիցՀՀ դրամ 3,728,000 ԱՄՆ դոլար 10,214
Շահառուների թիվը5,560