Միկրովարկային օժանդակություն ֆերմերներին, փուլ 2

Շահառուների նկարագրություն. 16 ԳԱՖ անդամ ֆերմերային կազմակերպություն 700 անդամ գյուղացիներով Երևանից, Արմավիրից, Արարատից, Վայոց Ձորից, Արագածոտնից և Լոռիից

Նպատակը. ԳԱՖ անդամ ֆերմերային կազմակերպությունների համար ցածր տոկոսադրույքներով վարկերի հնարավորություն: ԳԱՖ-ի և ֆերմերային կազմակերպությունների հզորացում և կայունություն:

Սկիզբը01/12/2008
Ավարտը01/12/2009
Համակարգող/պատասխանատուԱրմեն Հակոբյան, Էլիզա Մինասյան
Իրականացնող Գյուղացիական ասոցիացիաների ֆեդերացիա
Ֆինանսավորում իրականացնողի կողմիցՀՀ դրամ 0  ԱՄՆ դոլար 0 (բնաիրային օժանդակություն)
Ֆինանսավորում ՋՀՀ կողմիցՀՀ դրամ 80 000 000 ԱՄՆ դոլար 262 295 
Շահառուների թիվը700