Փոքր սառնարանային տնտեսության հիմնում

Շահառուների նկարագրությունը. Հիմնական շահառուները «Արևիկ» սպառողական կոոպերատիվի 35 անդամներն են

Նպատակը. նվազեցնել ֆերմերային տնտեսությունների բերքի կորուստը սառնարանում պահված բերքի օգնությամբ

Խնդիրները. 

Սառնարանի կառուցման և շահագործման մանրամասն ուսումնասիրություն.
•    Սառնարանի տեղադրման համար ճիշտ տարածքի ընտրություն
•    Անհրաժեշտ նյութերի և սարքավորումների ձեռքբերում
•    Պատասխանատու անձանց և մասնակից ֆերմերների ընտրություն, աշխատանքի պլանավորում
•    Սառնարանային տնտեսության շինարարություն
•    Բերքի ընդհանուր ծավալի, որակի հաշվառում և գնահատում
•    Կոոպերատիվի ամփոփիչ ընդհանուր ժողովի կազմակերպում

Ծրագրի տեսակըԴրամաշնորհային փակ մրցույթ
Սկիզբը11/01/2008
Ավարտը12/31/2008
Համակարգող/պատասխանատուԱրմեն Հակոբյան
Իրականացման վայրըԱրևիկ, Արմավիրի մարզ
Գործընկեր կազմակերպություն  Գյուղասոցիացիաների ֆեդերացիա
Ֆինանսավորում գործընկեր կազմակերպության կողմիցՀՀ դրամ -  ԱՄՆ դոլար -
ԻրականացնողԱրևիկ սպառողական կոոպերատիվ
Ֆինանսավորում իրականացնողի կողմից ՀՀ դրամ 757,300 ԱՄՆ դոլար 2,483
Ֆինանսավորում ՋՀՀ կողմիցՀՀ դրամ 1,298,000  ԱՄՆ դոլար 4,256 
Շահառուների թիվը35