Հողի անալիզի միջոցով պարարտանյութերի և թունաքիմիկատների օգտագործման փորձնական ծրագիր

Շահառուների նկարագրությունը. 1 ֆերմեր Արևիկ գյուղից և 1 ֆերմեր Արատաշեն գյուղից

Ծրագրի իրականացման վայրը. Արմավիրի մարզի Արևիկ և Արատաշեն գյուղեր

Ծրագրի նպատակը. խթանել գյուղատնտեսական նոր մշակույթը Հայաստանում` զարգացնելով հողի մշակման և բույսերի խնամքի մեթոդները, որոնք համատեղելի են տեղական հողի, ջրի և եղանակային պայմանների հետ

Ծրագրի խնդիրները.

  1. մշակել և կիրառել բանջարեղենի աճեցման փորձնական մոդելը` հիմնված ա/  հողի պատշաճ բարելավման վրա, որն իրենից ներկայացնում է հողի անալիզ և համապատասխան թունաքիմիկատների և պարարտանյութերի կիրառում, նախքան հողի մշակումը, ինչպես նաև տնկիի/բույսի աճեցման ընթացքում,  և բ/ բույսի խնամքի և պահպանման վրա, որն իրենից ներկայացնում է բույսի աճի հետխնամք և պարազիտների վերահսկում` խորհուրդ տրված թունաքիմիկատների կիրառմամբ,
  2. բարձրացնել ֆերմերների իմացության մակարդակը` կիրառելով հողի մշակման և բանջարեղենի աճեցման ժամանակակից մեթոդները:
Ծրագրի տեսակըՋՀՀ նախաձեռնություն
Սկիզբը24 փետրվարի 2012
Ավարտը31 սեպտեմբերի 2012
Համակարգող/պատասխանատուԳևորգ Աբոյան
ԻրականացնողՋՀՀ
Ֆինանսավորում ՋՀՀ կողմիցՀՀ դրամ 3,923,000   ԱՄՆ դոլար 10,749
Շահառուների թիվը 2