Երիտասարդությունը ներգրավված հասարակության մեջ (ԵՆՀ) 2021-2023

Շահառուների նկարագրությունը․ Ծրագրում թիրախավորված շահառուների միջին թվաքանակը տարեկան 480 է  (ամբողջական 960), 14-17 տարեկան աշակերտներ Հայաստանի 24 դպրոցներից։

Ծրագրի իրականացման վայրը. Արտաշատ, Գավառ, Արմավիր, Աշտարակ, Էջմիածին և Մասիս 

Ծրագրի նպատակը. նպաստել քաղաքացիական հասարակության հետագա զարգացմանը դպրոցներում կազմավորված բանավեճի ակումբների կազմակերպմամբ

Ծրագրի խնդիրները.

  • բարձրացնել հայ երիտասարդության գիտելիքները և հետաքրքրությունները քաղաքացիական հասարակության, ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների զարգացման կարևորագույն հիմնախնդիրների նկատմամբ, 
  • կառուցել առցանց հաղորդակցական և վերլուծական մտածողության հմտություններ, որոնք թույլ կտան հայ երիտասարդներին այսօր և ավելի ուշ` իրենց չափահաս կյանքում, ավելի ակտիվորեն մասնակցել հայ հասարակության զարգացման գործընթացին,
  • արժեքների ավելացում կրթական համակարգին և հայ երիտասարդների եռանդի խթանում` դեմ առ դեմ և առցանց մասնակցային մեթոդներով ուսուցման համար:
Ծրագրի տեսակըՋՀՀ կողմից մշակված
Սկիզբը1 մարտի 2021
Ավարտը28 փետրվարի 2023
Համակարգող / ՊատասխանատուՌուբեն Կրիկյան
ԻրականացնողՋՀՀ
Ֆինանսավորում ՋՀՀ կողմիցՀՀ դրամ 23,240,500  ԱՄՆ դոլար 46,480
Շահառուների թիվը960