Կոտայք

Շահառուների նկարագրությունը. 131 երեխա Երևանի և ՀՀ տարբեր մարզերի (Երևան, Վանաձոր, Արմավիր, Արագածոտն, Գեղարքունիք) անապահով ընտանիքներից

Շահառուների նկարագրություն. 850 երեխա ՀՀ մարզերի կարիքավոր ընտանիքներից և մանկատներից

Շահառուների նկարագրությունը. 174 երեխա Երևանի, Գեղարքունիքի և Արմավիրի մարզի կարիքավոր ընտանիքներից

Շահառուների նկարագրությունը. 3,729 երեխա և երիտասարդ ՀՀ  մարզերի խոցելի ընտանիքներից և մանկատներից

Շահառուների նկարագրությունը. Կոտայքի, Արագածոտնի և Գեղարքունիքի մարզերի բնակիչներ, որոնք հայտնվել են կասկածյալների և մեղադրյալների կարգավիճակում և զգում են հանրային պաշտպանների ծառայությունների կարիք

Pages