Երևան

Շահառուների նկարագրությունը. 50 աշակերտ կմասնակցի թվով 5 հեռուստաբանավեճի

Շահառուների նկարագրությունը. Ծրագրի ուղղակի շահառուներն են ՋՀՀ բանավեճի ակումբներ ծրագրի մեջ ներգրավված 130 դպրոցի աշակերտներ և 7 համալսարանի ուսանողներ, ընդամենը` 3,000 շահառու

Շահառուների նկարագրությունը. Անմիջական շահառուները 1,605-2,140 բարձր դասարանցիներ են շուրջ 108 միջնակարգ դպրոցից

Շահառուների նկարագրությունը. Անմիջական շահառուները 1,700-2,250 բարձր դասարանցիներ են շուրջ 113 միջնակարգ դպրոցից

Շահառուների նկարագրությունը. Ծրագիրն ունի 3 մակարդակի շահառուներ` 1. ճամբար հաճախող երեխաները, 2. վերապատրաստման դասընթացի մասնակիցները (ուսանողներ և երեխաների հետ աշխատող ճամբարի աշխատակիցները) և 3. ճամբարները: Ծրագրի շահառուների առավելագույն քանակն է 1,300 ճամբար հաճախող երեխա, ովքեր ուղղակիորեն կկիրառեն "Խաղացեք ազնիվ" ձեռնարկի խաղերը: Կան նաև միջանկյալ շահառուներ` 21 ուսանող և 3 ճամբարի աշխատակից, ովքեր պետք է գործեն որպես մարդու իրավունքներ ուսուցանողներ/ֆասիլիտատորներ 

Շահառուների նկարագրությունը. Ծրագրի ուղղակի շահառուները` 7 համալսարան: Յուրաքանչյուր համալսարանից առնվազն 280 ուսանող ուղղակիորեն կներգրավվի ծրագրային գլխավոր գործողությունների մեջ: Ծրագրի անուղղակի շահառուներն են համալսարանների ադմինիստրացիաները, ուսանողների ընտանիքները, ընկերները և նրանց համայքների բնակիչները

Շահառուների նկարագրությունը. Ծրագրի ուղղակի շահառուներն են 7 համալսարանի ուսանողները: Յուրաքանչյուր համալսարանից ծրագրային գլխավոր գործողությունների մեջ ուղղակիորեն կներգրավվի 40 ուսանող /ընդամենը` 280 ուսանող/: Ծրագրի անուղղակի շահառուներն են այլ ուսանողներ, 7 համալսարանի անձնակազմերը, Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերությամբ հեռարձակվող «Ազատ քաղաքացի» հաղորդման հանդիսատեսը

Pages