Երևան

Շահառուների նկարագրությունը. Ծրագրի ուղղակի շահառուները` 7 համալսարան: Յուրաքանչյուր համալսարանից առնվազն 280 ուսանող ուղղակիորեն կներգրավվի ծրագրային գլխավոր գործողությունների մեջ: Ծրագրի անուղղակի շահառուներն են համալսարանների ադմինիստրացիաները, ուսանողների ընտանիքները, ընկերները և նրանց համայքների բնակիչները

Շահառուների նկարագրությունը. Ծրագրի ուղղակի շահառուներն են 7 համալսարանի ուսանողները: Յուրաքանչյուր համալսարանից ծրագրային գլխավոր գործողությունների մեջ ուղղակիորեն կներգրավվի 40 ուսանող /ընդամենը` 280 ուսանող/: Ծրագրի անուղղակի շահառուներն են այլ ուսանողներ, 7 համալսարանի անձնակազմերը, Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերությամբ հեռարձակվող «Ազատ քաղաքացի» հաղորդման հանդիսատեսը

Շահառուների նկարագրություն. Ուղղակի շահառուներ` 12 խնամող և մոտավորապես 35-40 ֆիզիկապես խոցելի անձ

Շահառուների նկարագրությունը. Մոտ 1500 հաշմանդամ երեխա և 24 մարզային բժիշկ ու բուժքույր Վայոց Ձորի, Սյունիքի, Արարատի, Արագածոտնի և Կոտայքի մարզերից

Շահառուների նկարագրությունը. Ծրագրի ուղղակի շահառուներն են թվով 10,000 ծնող և նրանց մինչև 1 տարեկան երեխաները

Շահառուների նկարագրությունը. 95 երեխա և երիտասարդ

Շահառուների նկարագրությունը. Ծրագրի ուղղակի շահառուներն են 7 համալսարանի 4,500 ուսանող և հարակից համայնքների 2,000 երիտասարդ` պահպանելով գենդերային հավասարակշռությունը: Ծրագրի անուղղակի շահառուներն են 7 համալսարանի ուսանողները, ուսխորհրդի անդամները, համալսարանի ադմինիստրացիան և ընդհանրապես Հայաստանի հասարակությունը

Շահառուների նկարագրությունը. Ծրագրի ուղղակի շահառուներն են 7 համալսարանի 2000 ուսանող և հարակից համայնքների 1,000 երիտասարդ` պահպանելով գենդերային հավասարակշռությունը: Ծրագրի անուղղակի շահառուներն են 7 համալսարանի ուսանողները, ուսխորհրդի անդամները, համալսարանի ադմինիստրացիան և ընդհանրապես Հայաստանի հասարակությունը

Շահառուների նկարագրությունը. 5,000 երեխա և երիտասարդ

Pages